रक्तदान कार्यक्रम

कान्ति बाल अस्पताल ले सन्चालन गरेको रक्तदान कार्यक्रममा थुप्रै सहभा गि हरुले रक्तदान गर्नु भएको थियो |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *